Cáp Quang FPT Hải Phòng


Khuyến Mại FPT Telecom Hải Phòng 30/4

Cách đây 43 năm cuộc tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân năm 1975 mà đỉnh cao là chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử đã giành thắng lợi hoàn toàn. Ngày 30 tháng 4 năm 1975 đã đi vào lịch sử dân tộc như một mốc son chói lọi đưa đất nước ta bước vào một kỷ nguyên mới, kỷ nguyên độc lập dân tộc và chủ nghĩa…
Xem chi tiết

Cáp Quang Doanh Nghiệp

Là cáp quang sử dụng cho doanh nghiệp lớn và nhỏ,Bao gồm nhiều thiết bị truy cập.Các thiết bị trang bị cho khách hàng doanh nghiệp cũng là những thiết bị chuyên dụng.Đảm bảo khách hàng sử dụng được nhiều thiết bị nhanh chóng và không bị delay trong công việc
Xem chi tiết